Links

www.afstandsmoeders.nl
Het Steunpunt Afstandsmoeders is voortgekomen uit de Stichting Afstandsmoeders. Deze Stichting werd opgericht door en voor afstandsmoeders. Jarenlang behartigde zij de belangen van vrouwen in Nederland. Door contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen en gevoelens kunnen vrouwen elkaar helpen met het verwerken van hun situatie. (Er zijn berichten dat de stichting per 1 januari 2008 is opgeheven, maar dat de site nog wel oproepen plaatst.)

www.fiom.nl
De Fiom is een landelijk organisatie die hulpverlening, informatie en advies, maar ook cursussen en informatieavonden geeft op de onderwerpen:
— onbedoelde zwangerschap en tienerouderschap
— zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid
— afstand doen van een kind, geadopteerd zijn, adoptieouder zijn en zoekacties naar familieleden.

www.adoptietrefpunt.nl
Adoptie Trefpunt wil op het gebied van adoptie een (h)erkennings, steun- en informatiepunt zijn met als hoofddoel:
Een communicatieplaats voor iedere betrokkene, om op deze manier meer openheid en wederzijds begrip te bewerkstelligen. De opzet is proberen een brug te slaan tussen de drie direct betrokken partijen.
Zie ook het forum op: http://forum.adoptietrefpunt.nl/