Kaizen

Geen nieuwe titels te melden, want bezig met titels die de afgelopen keren voorbij kwamen, bijvoorbeeld Orwell, maar vooral Karel van het Reve. Daarom af en toe titels van boeken die van invloed zijn geweest op mijn leven die ik de afgelopen vijftig jaar heb gelezen. Een boek wat ik eens voor RTVNH besprak en me bij is gebleven is  van Masaaki Imai die het boek Kaizen (letterlijk “uiteenhalen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier) schreef (1997). Alhoewel het boek vooral in het bedrijfsleven wordt gebruikt, kan het ook op het persoonlijke vlak worden gebruikt om je leven te verbeteren.

De aantekeningen die ik destijds maakte; niets in het leven wordt makkelijk verworven, alles moet met hele kleine stapjes veroverd worden, mentaliteitsveranderingen vergen veel geduld, staat tegenover “the american way of life”, waarin alles snel moet gaan, in een dag van het roken af, in twee maanden slank. Bij grote taken waar je als een berg tegen op zag (een boek schrijven bijvoorbeeld, of stoppen met roken ) had ik veel baat bij deze filosofie door alles op te delen in hele kleine onderdelen. Imai verklaart onze angst voor grote veranderingen door het evolutieproces van ons zenuwstelsel, dat weerstanden opwerpt tegen ingrijpende veranderingen. Veel mensen worden ontmoedigd door de grootte van iets, maar als je gewoon begint en elke keer kleine stapjes zet ben je verbaasd wat je kan bereiken.

Samenvatting

De gedachte is eenvoudig:
Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.De techniek is even eenvoudig:
Stel eenvoudige vragen
Denk eenvoudige gedachten
Voer simpele acties uit
Los kleine problemen op
Geef jezelf kleine beloningen
Herken kleine momenten

Het bewijs is onomstotelijk:
Kleine stappen omzeilen de automatische weerstand van de hersenen tegen nieuw gedrag.

Het doel:
Veranderje leven zonde angst en tegenslag.

Het resultaat:
Verbijsterend!
Robert Maurer is hoogleraar aan de medische faculteit van UCLA en hij geeft wereldwijd lezingen en seminars over de techniek van Kaizen.