5G

Afgelopen maanden keek ik naar de serie Better call Saul, nadat ik eerder Breaking Bad als een van de beste series ooit had bekeken. Deze serie schildert het leven van advocaat Saul Goodman voordat hij betrokken raakte bij criminele klanten. De broer van Saul, een rechtschapen topadvocaat lijdt aan de ziekte elektrohypersensitiviteit, waardoor hij niet meer normaal kan functioneren. Op internet wordt deze ziekte voornamelijk weggezet als onzin en onbewijsbaar. Afgelopen zondag zag ik Mona Keizer in het programma WNL op zondag praten over de licenties voor 5G die dit jaar verleend gaan worden en die de schatkist flink wat geld moeten gaan opleveren. Met geen woord werd er gesproken over de tegenstanders van dit netwerk vanwege de gezondheidsrisico’s. Terwijl ik net in de groene Amsterdammer een mooi artikel had gelezen over de gevaren van 5G, van Jef Poortmans.

Ruim en jaar geleden lanceerde de Europese Commissie het actieplan ‘5G for Europe’. Een jaar na de lancering roept een groep van meer dan 230 wetenschappers de Commissie op om haar plannen op te schorten. In haar 5GAppeal-petitie schrijven artsen, wetenschappers en onderzoekers dat de straling met 5G exponentieel zal toenemen. De richtlijnen die de EC hanteert en waarmee ze zich verdedigd zijn al twintig jaar oud. De Groene Amsterdammer en Investigate Europe hebben onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. De twee kampen concentreren zich op of alleen de effecten van warmte, of daarnaast ook de niet thermische effecten van straling. De Amerikaanse Louis Slesin is oprichter van het blad Microwave News die alle onderzoeken volgt. Europese beleidsmakers hebben een politieke verantwoordelijkheid aangaande de volksgezondheid. Dat stelt David Gee, destijds hoofdadviseur bij het European Environment Agency. het zogenaamde voorzorgsbeginsel voor beleidsmakers moet zeer serieus worden genomen. Maar er staan grote financiële belangen op het spel. Verzekeraars en telecomspelers dekken zich in, terwijl de bewijzen zich opstapelen.

Een groep Australische wetenschappers genaamd Orsaa heeft een databank aangelegd met alle peer reviewed studies over straling. Van de 2266 publicaties vond men in 68% van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’. Het kankerinstituut IARC bestempelde in 2011 elektromagnetische straling van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De organisaties rond straling (ICNIRP, WHO EMF project. SCENIHR, Zweedse stralingscommissie) hebben vaak banden met de telecomsector. De laatste tijd zijn er in verschillende landen protesten geweest tegen testen van 5G (L’Aquila, Gliwice, Patras).

Maar ook binnen de telecomsector zelf heerst terughoudendheid tegenover de %G revolutie. Technisch kan het allemaal, maar economisch? De sector heeft te maken met klanten die steeds minder willen betalen voor steeds meer capaciteit en dienstverlening. Het is niet aan de politiek om hier over te beslissen (Mona!!) maar moet voorkomen uit werkelijke behoefte. Volgens twee telecom topmannen zit het 4G-netwerk ook nog niet aan zijn top.

De EU dreigt honderden miljarden euro’s in een technologie te pompen die mogelijk een gigantisch gezondheidsrisico inhoudt en geen verdienmodel heeft. Vorig jaar trok de Zwitserse onderzoeksstichting ITÍD, die door de telecomsector wordt gefinancierd, ook al aan de alarmbel. Er kan huidweefsel worden aangetast en als de sector dat zelf zegt moet je alert zijn.

DE ICNIRP en de WHO EMF-groep willen volgend jaar met nieuwe richtlijnen en wetenschappelijke conclusies komen rond de schadelijkheid van radiofrequente straling.